1300x551_AA3_SB_131040.jpg

Elektrikten gaz üretim tesisi

Haziran 2013'te Audi, Almanya'nın Emsland bölgesinde, Werlte'de e-gaz fabrikasını açtı. Bu da Audi'yi, sürüdürülebilir enerji taşıyıcıları zinciri geliştiren ilk otomobil üreticisi yapıyor. Bu, yeşil elektrik, su ve karbon monoksitle başlıyor. Nihai ürünleri ise hidrojen ve sentetik metan: Audi e-gaz.

E-gaz fabrikası iki işlem adımı dâhilinde çalışmakta: Elektroliz ve metanlaşma. İlk adımda tesis, yeşil elektrik fazlasını kullanarak üç elektrolizörde suyu oksijene ve hidrojene ayrıştırıyor. Hidrojen bir gün yakıt hücreli otomobilleri çalıştırmada kullanılabilir. Ancak şu an bu konuda yaygın bir altyapı mevcut değil. Bu nedenle, ikinci işlem adımı derhâl ilkini takip ediyor: Metanlaşma. Hidrojen CO₂ ile tepkimeye girerek sentetik metan üretiyor: Audi e-gaz. Bu yakıt, uygulamada fosil doğal gazıyla özdeş ve mevcut bir altyapıdan, Alman doğal gaz şebekesinden yararlanılarak tüm Almanya'daki CNG dolum istasyonlarına dağıtılıyor. Bu tesis, 2013 sonbaharında şebekeye Audi e-gaz vermeye başladı.
750x410_AT130154_large.jpg

Audi e-gaz fabrikası, 2.800 metrik ton civarında CO₂ bağlayarak, 1.000 metrik ton civarında e-gaz üretiyor. Bu da aşağı yukarı 220.000'den fazla kayın ağacının bulunduğu bir ormanın bir yılda absorbe ettiği miktara denk düşüyor. Ortaya çıkan yan ürünler ise su ve oksijen.

Audi e-gaz projesi otomotiv sektörünün ötesine geçiyor. Yeşil elektriğin, metana çevirip Almanya'daki en büyük enerji depolama tesisinde depolanarak, lokasyondan bağımsız ve verimli bir şekilde nasıl büyük miktarlarda depolanabileceğini gösteriyor. E-gaz projesiyle Audi, enerjide devrimin bir parçası ve sürdürücüsü konumunda. Almanya'nın başlıca enerji tedarikçileri, elektrikten gaz ortak-üretimi fikrini kapmış durumdalar ve kendi başlangıç düzeyindeki projeleriyle Audi'yi takip etmektedirler.