Gerçek Tüketime Daha Yakın WLTP | Audi Türkiye

WLTP

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Gerçek tüketime daha yakın: WLTP, NEDC'nin yerini alıyor.

1 Eylül 2017'den itibaren pazara giren yeni otomobillerle ilgili yakıt tüketimi değerleri, WLTP adı verilen yeni bir prosedür kullanılarak belirlenecek. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren ise tüm yeni araç tescillerinde WLTP talep edilecek. WLTP, Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü'nü (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) temsil eder ve araçların yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını tespit etmek için kullanılır. Bunun, sizin ve Audi'niz için ne anlam ifade ettiğini buradan öğrenin.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  WLTP nedir?

  Müşteriler, otomobil satın alırken veya seçerken yakıt tüketimine ve emisyon seviyelerine gittikçe daha fazla güveniyor. Bu değerlerin yeni test yöntemi ile nasıl belirleneceği hakkında bilgi alın.

  Daha fazlası
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  WLTP için geçerli sebepler

  WLTP, gelecekte dünya genelinde toplanan gerçek dünya verilerine dayanarak daha gerçekçi yakıt tüketimi sağlayacak. Yeni test prosedürünün girişiyle birlikte değişenleri öğrenin.

  Daha fazlası
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC ve WLTP

  2017 sonbaharından itibaren, otomobiller için NEDC laboratuar testi WLTP ile değiştirilecek. Prosedürlerin uygulamadaki farklılığını tam olarak öğrenmek için burayı inceleyin.

  Daha fazlası

NEDC vs. WLTP

Profil karşılaştırması
Standartlaştırılmış NEDC sürüş çevrimi, tüm binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için geçerlidir. Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında yakıt tüketimini ve araca özgü emisyonları ölçmek ve karşılaştırılabilir değerler sunmak amacıyla sunulmuştu. NEDC'nin ardındaki varsayımları burada kısaca inceleyebilirsiniz.
Karşılaştırma

NEDC

 • Test odasındaki sıcaklık 20-30°C idi.
 • Mesafe yaklaşık 11 km idi.
 • Çevrim, 20 dakika kadar sürüyordu.
 • Çevrim, iki aşamadan oluşuyordu.

      - Yakl. 13 dakika simüle şehir sürüşü 

      - Yakl. 7 dakika arazi sürüşü 

 • Ortalama hız 33 km/s civarında.
 • Araç, sürenin %25'inde hareket etmemekteydi.
 • Test edilen en yüksek hız 120 km/saatti.
 • Manuel şanzımanlı modellerde viteslerin değiştirildiği noktalar tam olarak belirlenmişti.
 • Özel donanım ve klima hesaba katılmamaktaydı.

WLTP

 • Test odasındaki sıcaklık 23°C'dir.
 • Mesafe yaklaşık 23 km'dir.
 • Çevrim, 30 dakika kadar sürer.
 • Dört aşamadan oluşuyor. (Düşük, orta, yüksek, çok yüksek).
 • Ortalama hız 47 km/s civarındadır.
 • Araç, sürenin %13'ünde hareket etmemekteydi.
 • Test edilen en yüksek hız 130 km/s'in üstündeydi.
 • Vites değişim noktaları her bir araç için önceden ve tek tek hesaplanmaktadır.
 • Değerlendirmeye, araç ağırlığı ve ek donanım dâhildir.

Yeni prosedürün amaçları

WLTP, yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarını belirlemeyle ilgili test parametrelerini yeniden tanımlıyor. Avantajlara bir bakış:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Şeffaflık.

Bir aracın gerçek gündelik tüketimi, gelecekte daha iyi tahmin edilecek. WLTP, daha çok sentetik bir laboratuvar testi niteliğinde olan ve öncelikle farklı araçların karşılaştırılmasına yarayan önceki NEDC standardına göre günlük gerçekliğe daha yakın bir sürüş profilini değerlendirmektedir. NEDC ile tüketim seviyeleri soyut laboratuvar koşulları altında ölçülürken, WLTP ise aracın fiilî tüketimine yönelik daha tam ve doğru bir öngörü sağlayacaktır. WLTP, daha gerçekçi bir sürüş tarzını simüle ettiğini, dolayısıyla da çok daha gerçekçi sonuçlar elde ettiğini iddia etmektedir.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standartlar.

WLTP'nin temel amaçlarından biri, benzinli, dizel, CNG ve hatta elektrikli olmak üzere farklı motor tiplerinin egzoz emisyonlarını ve enerji tüketimlerini ölçmede kullanılan genel bir prosedür sunmaktır. WLTP çevrimi doğru takip edildiği takdirde aynı türden bir araç, dünyanın neresinde ve ne zaman olursa olsun aynı test sonucunu vermelidir. Bu gerekli karşılaştırılabilirlik, laboratuvar testini kaçınılmaz kılar. Yakıt tüketimi ve emisyonlar, dinamik sürüş profili kapsamında şasi dinamometresinde güvenilir ve temsilî bir şekilde belirlenir.

Sorular ve Cevaplar

WLTP tam olarak nedir?


Bir otomobilin ne kadar yakıt tükettiğini ve araç emisyonlarıyla ilgili geçerli sınırlara uyup uymadığını ölçmek amacıyla standartlaştırılmış test prosedürleri tavsiye edilmektedir. Test etme ve test sonuçlarının ele alınmasına dair çerçeve koşulları AB yasalarıyla tanımlanır. Bu da tüm otomobil üreticileri ve diğer aktörler tarafından aynı çerçeve koşullarının kullanılmasını sağlayarak, şeffaf kıyaslanabilirliği mümkün kılar. Test prosedürü, bir aracın CO₂ ve tüketim değerleri ile egzoz emisyonlarını ölçer. Yeni bir binek otomobilin veya hafif ticari aracın onaylanması için yeni "Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü" (WLTP), önceki NEDC'nin (Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi) yerini alarak 1 Eylül 2017 tarihi itibarıyla AB kapsamında yavaş yavaş uygulanacaktır. Avrupa'daki yeni binek otomobil modelleri veya yeni motor/şanzıman seçeneklerine yönelik onaylar sadece WLTP sonuçlarına dayanacaktır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren de ilk kez tescili yapılan tüm araçların WLTP onaylı olması gerekecektir.
WLTP nerede uygulanmaktadır?
WLTP, 28 AB Üyesi devletin yanı sıra, Norveç, İzlanda, İsviçre, Liechtenstein, Türkiye ve İsrail'de uygulanmaktadır. Değişik bir formu ise Japonya'da, emisyonları test etmek için ise Çin'de kullanılmaktadır. Hindistan ve Güney Kore daha ileri bir tarihte uygulamayı planlamaktadır.
Mevcut araçlar da WLTP'ye geçirilecek mi?
Hayır. WLTP'ye geçmek, zaten tescili yapılmış araçlar için hiçbir değişiklik ifade etmeyecektir. Genel olarak önceki prosedüre (NEDC) göre onaylanmış araçlar için uygulanacak hiçbir CO₂ emisyonu ve yakıt tüketimi parametresi mevcut değildir. Bu araçlar için NEDC parametrelerinin geçerliliği devam etmektedir.
WLTP değerleri tam olarak ne zaman tüm NEDC değerlerinin yerini alacak?
AB Komisyonu, 1 Ocak 2019 itibarıyla tüketicilere açıklanmak üzere NEDC değerlerinden WLTP CO₂ emisyon ve yakıt tüketimi değerlerine tam bir geçiş tavsiye etmiştir. Ancak tüketici açıklamalarına dair bağlayıcı kurallar ulusal düzeyde belirlenmektedir. Bu da pazarlarda farklılıklara yol açabilir.
Eylül 2017'den bu zamana kadar tüketiciler için neler değişti?
Eylül 2017'den beri yeni modellerin onayında WLTP zorunlu oldu. Almanya'da vergi yasasına geçiş, 01.09.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Revize edilen değerlerin beyanıyla ilgili son tarih henüz belirlenmedi. Dolayısıyla NEDC, araçların etiketlenmesi ve vergilendirilmesi konularında yasal olarak bağlayıcılığını sürdürüyor. AB Komisyonu'nun önerisi, yeni araçlarla ilgili hem NEDC hem WLTP değerlerinin gösterilmesinden kaynaklı olarak müşterilerin gereksiz yere kafalarının karışmasını önlemek amacıyla 1.1.2019 tarihi itibarıyla tüketici beyanları ve vergilendirme bakımından tüm araçların bir örnek geçişinin yapılmasıdır. Eylül 2017'den, muhtemelen Ocak 2019'a kadar olan geçiş döneminde WLTP değerlerinin, tüketicilere isteğe bağlı açıklanmasına izin verilmektedir. Ancak bu yapılırsa, ek bir tüketim göstergesi olarak açık şekilde belirtilmelidir. Şimdilik, showroom etiketlerinde ve enerji verimlilik etiketinin belirlenmesinde NEDC değerlerinin bağlayıcılığı sürmektedir. Aynı durum, araç vergilerinin hesaplanmasında da (vergilerin emisyon bazlı uygulandığı ülkelerde) geçerlidir. Bununla birlikte vergilendirme ulusal mevzuat kapsamındadır ve her ülkede ayrı ayrı düzenlenecektir. Bu konuda farklı yaklaşımlar ve zamanlamaların olması muhtemeldir.
Hâlihazırda bir aracın yeni prosedüre göre test edilip edilmediğini nasıl anlayabilirim?
Bugün dahi NEDC'de test prosedürü kapsamında yapılan ölçümlerin sonuçları her bir araçla birlikte verilen uygunluk belgesine (certificate of conformity /CoC) kaydedilmektedir. Bu belge, yetkili mercilerin, araç sahibinin daha sonra aracının tescil/ruhsat işlemlerini yapabileceği bir araç tescil belgesi vermeleri için ön şarttır. WLTP'ye göre test edilmiş olan araçlarda uygunluk belgesi üzerinde iki farklı CO₂ emisyon ve yakıt tüketim değeri yer alacaktır: WLTP değerleri ve hesaplanan NEDC değerleri. NEDC değerleri, ilgili ülke tamamen WLTP'ye geçene kadar ülkeye özgü yakıt tüketimi etiketlemesi ve vergi hesaplamaları için temel teşkil edecektir.
WLTP ve RDE arasındaki ilişki nedir? Aynı değiller mi?
RDE, Gerçek Sürüş Emisyonlarını temsil eder ve tıpkı WLTP'de olduğu gibi laboratuvarın standartlaştırılmış koşullarında değil de yolda meydana gelen bir egzoz gazı ölçümünü ifade eder. Aralarındaki temel fark şudur: RDE testinde egzoz gazı bileşenleri NOx (nitrojen oksitler) ve partiküller (parçacıklı madde), mobil emisyon ölçüm teknolojisini (PEMS) kullanan gerçek zamanlı yol sürüşü uygulamasıyla test edilir ama yol ölçümlerindeki geniş dağılım nedeniyle yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları ölçülmez. WLTP'nin uygulanmasıyla birlikte üreticiler, araçlarının gerçek yol trafiğindeki NOx ve partikül emisyonlarını sınırlandırmalıdır. Partikül sayısının sınırı WLTP'dekiyle aynı olmakla birlikte RDE 1. Aşama'daki nitrojen oksitler için 2,1'lik uygunluk faktörü kullanılır. Euro 6 dizel otomobil için 80 mg/km'lik NOx sınırıyla bu, RDE koşullarında 168 mg/km'lik azami izin verilebilir emisyon değerine denk gelir. RDE 2. Aşama'da NOx için uygunluk faktörü 1,0'a düşürülmüştür (Ek olarak ölçüm oynama payı için bir marj).